Registrace


registrace
Podmínky registrace do turnaje:


 • Každé družstvo musí zaplatit registrační poplatek za hráče a trenéry ve výši 890,- Kč na osobu

 • Minimální počet členů družstva je 8 hráčů + 1 trenér (vedoucí družstva) = 9 osob (9 x 890 = 8.010,- Kč)

 • V ceně registračního poplatku za družstvo je obsaženo následující:
  • podíl na nákladech mistrovství (pronájem tělocvičen, rozhodčí a pořadatelská služba)
  • vstup a večeře na společenském večeru dne 18.5.2024
 • V případě, že je součástí družstva další osoba, která nebude aktivně hrát, je možné pro ni zakoupit balíček pro tzv. doprovod = vstup a večeři na společenském večeru – cena za osobu je 400,- Kč

 • V minulých letech došlo bohužel ze strany některých družstev k účasti hráčů nad počet zaplaceného startovného. Z tohoto důvodu budou na schůzce vedoucích družstev potvrzeny soupisky, které budou použity v jednotlivých halách. V případě, že za družstvo nastoupí hráč, který neplatil účastnický poplatek, bude družstvo vyloučeno z turnaje. Stejný postih bude platit i pro „neregistrované“ trenéry.

 • V rámci každého družstva mohou startovat pro jednotlivé zápasy maximálně 3 hráči, kteří „pendlují“ z jiné věkové kategorie. Tito hráči musí být zapsáni před zahájením turnaje na soupisku družstva. Střídavý start v rámci jedné věkové kategorie není povolen. Pokud by k této situaci došlo, bude družstvo vyloučeno z turnaje. Pendlující hráč může být na soupisku zapsán až jako 9 hráč v pořadí a další. Zapsáním pendlujících hráčů nezaniká povinnost zaplatit účastnický poplatek v minimální výši 8.010,- Kč na tým

 • První den turnaje (tj. při prezentaci týmů) odevzdá každé družstvo formulář Čestné prohlášení s podpisy hráčů. Formulář bude rozeslán e-mailem již přihlášeným týmům

Poplatek za účast vašeho družstva zašlete na bankovní účet:


BK Klatovy, Voříškova 715, 339 01 Klatovy
241338205 / 0300 ČSOB Klatovy

Uzávěrka plateb je dne 31. 3. 2024!Pravidla Účasti


 • Turnaj bude odehrán podle pravidel FIMBA – Mezinárodní asociace veteránů.
 • Podle počtu přihlášených družstev bude vytvořen hrací systém turnaje, minimální počet družstev v kategorii jsou 3, v případě nedostatečného počtu družstev pro kategorii budou sloučeny dvě nejbližší kategorie do jedné.
 • V družstvu dané věkové kategorie může startovat hráč, který již dosáhl věku označeného v názvu kategorie, nebo hráč, který tohoto věku dosáhne v roce konání akce, anebo hráč starší. Příklad v kategorii +35 mohou startovat všichni hráči narození v roce 1989 a starší.
 • V družstvu může hrát neomezený počet hráčů, kteří podle věku náleží do vyšších kategorií.
 • Jeden hráč nesmí startovat za dvě družstva ve stejné kategorii. Pokud se tak stane, budou obě družstva diskvalifikována.
 • Každý hráč, který má dostatek fyzických i psychických sil, může startovat za více družstev v různých věkových kategoriích. V každém týmu mohou v jednom zápase nastoupit maximálně 3 hráči, kteří startují v jiné věkové kategorii a kteří věkově splňují podmínku startu v kategorii.
 • Vítěz každé kategorie obdrží věcnou cenu a diplom.
 • Podmínkou zařazení družstva do kategorie je účast minimálně 8 hráčů a 1 trenéra/vedoucího družstva.
 • Každý hráč je zodpovědný za svůj zdravotní stav a hraje na vlastní nebezpečí.
 • Podmínkou zařazení družstva do turnaje je zaplacení účastnického poplatku viz. složka registrace.
 •  

   

  Partneři