Registrace


registrace
podmínky turnaje:


 • Každé družstvo musí zaplatit registrační poplatek za hráče a trenéry ve výši 790,- Kč na osobu

 • Minimální počet členů družstva je 8 hráčů + 1 trenér (vedoucí družstva) = 9 osob (9 x 790 = 7 110,- Kč)

 • V ceně registračního poplatku za družstvo je obsaženo následující:
  • podíl na nákladech mistrovství (pronájem tělocvičen, rozhodčí a pořadatelská služba)
  • vstup a večeře na společenském večeru dne 21. 5. 2022
 • V případě, že je součástí družstva další osoba, která nebude aktivně hrát, je možné pro ni zakoupit balíček pro tzv. doprovod = vstup a večeři na společenském večeru – cena za osobu je 400,- Kč

 • V minulých letech došlo bohužel ze strany některých družstev k účasti hráčů nad počet zaplaceného startovného. Z tohoto důvodu budou na schůzce vedoucích družstev potvrzeny soupisky, které budou použity v jednotlivých halách. V případě, že za družstvo nastoupí hráč, který neplatil účastnický poplatek, bude družstvo vyloučeno z turnaje. Stejný postih bude platit i pro „neregistrované“ trenéry.

 • V rámci každého družstva mohou startovat pro jednotlivé zápasy maximálně 3 hráči, kteří „pendlují“ z jiné věkové kategorie. Tito hráči musí být zapsáni před zahájením turnaje na soupisku družstva. Střídavý start v rámci jedné věkové kategorie není povolen. Pokud by k této situaci došlo, bude družstvo vyloučeno z turnaje. Pendlující hráč může být na soupisku zapsán až jako 9 hráč v pořadí a další. Zapsáním pendlujících hráčů nezaniká povinnost zaplatit účastnický poplatek v minimální výši 7 110,- Kč na tým

 • První den turnaje (tj. při prezentaci týmů) odevzdá každé družstvo formulář Čestné prohlášení s podpisy hráčů. Formulář bude rozeslán e-mailem již přihlášeným týmům

 • Poplatek za účast vašeho družstva zašlete na bankovní účet:


  BK Klatovy, Voříškova 715, 339 01 Klatovy
  241338205 / 0300 ČSOB Klatovy

  Uzávěrka plateb je dne 31. 3. 2022!

  Partneři