Bad Boyz

kategorie:Muži +35
vedoucí:Novotný Pavel
trenér:Novotný Pavel
 
hráči:Fialík Ondřej
Haflant Jan
Maška Petr
Nejedlý Josef
Novotný Pavel
Papež Jaroslav
Rubecký Lukáš
Schwarz Michal
Šebesta Lukáš
 

Partneři