BPS 60+

kategorie:Muži +60
trenér:Dorazil Petr
 
hráči:Babica Jiří
Babilonský Marcel
Dorazil Petr
Klíma Lukáš
Kožený Ivan
Málik Jiří
Novák Otto
Rýdl Milan
Štěp Pavel
 

Partneři