Společenství Thermie a Buldoků

kategorie:Muži +75
vedoucí:Neuwirth František
trenér:Neuwirth František
 
hráči:Bartošek Otakar
Horčička Petr
Krčma Jan
Němec Václav
Neuwirth František
Pelikán Ivan
Plátek Martin
Smrž Tomáš
Syrový Jan
Vavřina Zbyněk
Žák Milan
 

Partneři